ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หน่วยงาน : สถ.จ.ภูเก็ต
ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ


ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ

         วันนี้ (4 พ.ค.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แถลงข่าวตราสัญลักษณ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ ซึ่งถือเป็นการประกาศตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นทางการ
        
         ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมกันประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ และประดับตราสัญลักษณ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 สำหรับผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์ต้องเป็นสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนผู้ที่จัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ และมีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับ ให้แจ้งความประสงค์ไปที่คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


หน่วยงาน: สถ.จ.ภูเก็ต
วันที่ 15 ก.ย. 2554

ข่าวสารอื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ไม้ขาว เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (หน่วยงาน :7)(วันที่ :29 พ.ค. 2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ไม้ขาว เรื่อง นัดตรวจรับงานโครงการซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งระยะที่ 2ฯ (งวดที่ 3) (หน่วยงาน :5)(วันที่ :28 พ.ค. 2558)
ตรวจรับงานจัดซื้อ/จัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง ตรวจการจ้างก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น อาคาร A งวดที่ ๒ (หน่วยงาน :5)(วันที่ :29 พ.ค. 2558)
ตรวจรับงานจัดซื้อ/จัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง ตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น งวดที่ ๗ และ งสวดที่ ๘ (หน่วยงาน :7)(วันที่ :29 พ.ค. 2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือบางโรง ม.3 (หน่วยงาน :4)(วันที่ :29 พ.ค. 2558)