ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หน่วยงาน : สถ.จ.ภูเก็ต
ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ


ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ

         วันนี้ (4 พ.ค.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แถลงข่าวตราสัญลักษณ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ ซึ่งถือเป็นการประกาศตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นทางการ
        
         ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมกันประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ และประดับตราสัญลักษณ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 สำหรับผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์ต้องเป็นสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนผู้ที่จัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ และมีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับ ให้แจ้งความประสงค์ไปที่คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


หน่วยงาน: สถ.จ.ภูเก็ต
วันที่ 15 ก.ย. 2554

ข่าวสารอื่นๆ
กำหนดวันตรวจรับงานจ้าง: ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.ซอยวีระโชติ หมู่ที่ 2 (หน่วยงาน :145)(วันที่ :29 ก.ย. 2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 (หน่วยงาน :140)(วันที่ :29 ก.ย. 2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลฯ (หน่วยงาน :141)(วันที่ :29 ก.ย. 2559)
ผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง: ประกาศเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาดูแลและทำความสะอาดคูคลองสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (หน่วยงาน :160)(วันที่ :29 ก.ย. 2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตรวจพบแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกส (หน่วยงาน :168)(วันที่ :29 ก.ย. 2559)