ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หน่วยงาน : สถ.จ.ภูเก็ต
ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ


ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ

         วันนี้ (4 พ.ค.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แถลงข่าวตราสัญลักษณ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ ซึ่งถือเป็นการประกาศตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นทางการ
        
         ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมกันประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ และประดับตราสัญลักษณ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 สำหรับผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์ต้องเป็นสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนผู้ที่จัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ และมีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับ ให้แจ้งความประสงค์ไปที่คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


หน่วยงาน: สถ.จ.ภูเก็ต
วันที่ 15 ก.ย. 2554

ข่าวสารอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก (หน่วยงาน :101)(วันที่ :26 พ.ค. 2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านในหาน (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 1 (หน่วยงาน :114)(วันที่ :26 พ.ค. 2559)
สอบราคา/ประกวดสอบราคา: รายละเอียดราคากลางค่าวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป (Box Culvert) ซ.หัวพรุ 2 (ครั้งที่ 2) (หน่วยงาน :123)(วันที่ :26 พ.ค. 2559)
สอบราคา/ประกวดสอบราคา: รายละเอียดราคากลางค่าวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป (Box Culvert) ซ.นายะ 1 (ครั้งที่ 2) (หน่วยงาน :119)(วันที่ :26 พ.ค. 2559)
สอบราคา/ประกวดสอบราคา: ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยมสำเร็จรูป (Box Culvert) จำนวน 2 โครงการ (ครั้งที่ 2) (หน่วยงาน :118)(วันที่ :26 พ.ค. 2559)