ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หน่วยงาน : สถ.จ.ภูเก็ต
ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ


ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ

         วันนี้ (4 พ.ค.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แถลงข่าวตราสัญลักษณ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ ซึ่งถือเป็นการประกาศตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นทางการ
        
         ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมกันประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ และประดับตราสัญลักษณ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 สำหรับผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์ต้องเป็นสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนผู้ที่จัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ และมีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับ ให้แจ้งความประสงค์ไปที่คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


หน่วยงาน: สถ.จ.ภูเก็ต
วันที่ 15 ก.ย. 2554

ข่าวสารอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีประจำปี 2560 ชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด (หน่วยงาน :13)(วันที่ :17 ม.ค. 2560)
สอบราคา/ประกวดสอบราคา: คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่สร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 4 (หน่วยงาน :10)(วันที่ :17 ม.ค. 2560)
สอบราคา/ประกวดสอบราคา: รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 4 ม.7 (หน่วยงาน :6)(วันที่ :17 ม.ค. 2560)
สอบราคา/ประกวดสอบราคา: ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 4 ม.7 (หน่วยงาน :6)(วันที่ :17 ม.ค. 2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เรื่องการใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (หน่วยงาน :77)(วันที่ :16 ม.ค. 2560)