ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หน่วยงาน : สถ.จ.ภูเก็ต
ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ


ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ

         วันนี้ (4 พ.ค.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แถลงข่าวตราสัญลักษณ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ ซึ่งถือเป็นการประกาศตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นทางการ
        
         ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมกันประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ และประดับตราสัญลักษณ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 สำหรับผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์ต้องเป็นสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนผู้ที่จัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ และมีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับ ให้แจ้งความประสงค์ไปที่คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


หน่วยงาน: สถ.จ.ภูเก็ต
วันที่ 15 ก.ย. 2554

ข่าวสารอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์: พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่่ 17) พ.ศ. 2560 (หน่วยงาน :12)(วันที่ :22 มี.ค. 2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศดับกระแสไฟฟ้า (หน่วยงาน :10)(วันที่ :23 มี.ค. 2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ไม้ขาว เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.พร้อมคูระบายน้ำแบบมีฝาปิด ซอยตลาดนัดหมากปรก หมู่ที่ 1ฯ งวดที่ 1 (หน่วยงาน :15)(วันที่ :23 มี.ค. 2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ไม้ขาว เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้าง (หน่วยงาน :15)(วันที่ :23 มี.ค. 2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การเปิดรับสมัครเยาวสตรี สตรี และประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ ๕๓ (หน่วยงาน :15)(วันที่ :23 มี.ค. 2560)