ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หน่วยงาน : สถ.จ.ภูเก็ต
ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ


ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ

         วันนี้ (4 พ.ค.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แถลงข่าวตราสัญลักษณ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ ซึ่งถือเป็นการประกาศตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นทางการ
        
         ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมกันประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ และประดับตราสัญลักษณ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 สำหรับผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์ต้องเป็นสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนผู้ที่จัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ และมีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับ ให้แจ้งความประสงค์ไปที่คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


หน่วยงาน: สถ.จ.ภูเก็ต
วันที่ 15 ก.ย. 2554

ข่าวสารอื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตรวจการจ้าง (หน่วยงาน :28)(วันที่ :30 พ.ย. 2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (หน่วยงาน :49)(วันที่ :30 พ.ย. 2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผลรายชื่อผู้ทื่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตใหม่ (Over lay )ถนนสายทางบ้านสวนมะพร้าว-ด่านยิด หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ขาว (หน่วยงาน :53)(วันที่ :30 พ.ย. 2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตใหม่ (Over lay ) ถนนสายทางบ้านสวนมะพร้าว-ด่านยิด หมู่ที่ 3 ต.ไม้ขาว (หน่วยงาน :51)(วันที่ :30 พ.ย. 2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคา โครงการจ้่างเหมาก่อสร้างม้านั่งริมทางถนนปากบาง (หน่วยงาน :59)(วันที่ :30 พ.ย. 2558)