ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หน่วยงาน : สถ.จ.ภูเก็ต
ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ


ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ

         วันนี้ (4 พ.ค.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แถลงข่าวตราสัญลักษณ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ ซึ่งถือเป็นการประกาศตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นทางการ
        
         ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมกันประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ และประดับตราสัญลักษณ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 สำหรับผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์ต้องเป็นสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนผู้ที่จัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ และมีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับ ให้แจ้งความประสงค์ไปที่คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


หน่วยงาน: สถ.จ.ภูเก็ต
วันที่ 15 ก.ย. 2554

ข่าวสารอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์: พยากรณ์อากาศประจำวัน จันทร์ ที่ 27 กมุ ภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ออกประกาศเวลา 11.00 น. (หน่วยงาน :77)(วันที่ :27 ก.พ. 2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลเมืองป่าตองผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 2559 (หน่วยงาน :95)(วันที่ :27 ก.พ. 2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลวิชิต ขอเชิญประชาชนในเขตตำบลวิชิต เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างอาชีพ ในชุมชน จำนวน 6 หลักสูตร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2560 (หน่วยงาน :112)(วันที่ :27 ก.พ. 2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมการแข่งขันและเชียร์ฟุตบอลมาราธอน 5คน ราชปาทานุสรณ์คัพ ประจำปี 2560 (หน่วยงาน :127)(วันที่ :27 ก.พ. 2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครเด็กนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 มีนาคม 2560 (หน่วยงาน :125)(วันที่ :27 ก.พ. 2560)