ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หน่วยงาน : สถ.จ.ภูเก็ต
ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ


ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ

         วันนี้ (4 พ.ค.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แถลงข่าวตราสัญลักษณ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ ซึ่งถือเป็นการประกาศตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นทางการ
        
         ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมกันประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ และประดับตราสัญลักษณ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 สำหรับผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์ต้องเป็นสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนผู้ที่จัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ และมีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับ ให้แจ้งความประสงค์ไปที่คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


หน่วยงาน: สถ.จ.ภูเก็ต
วันที่ 15 ก.ย. 2554

ข่าวสารอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์: เทศบาลตำบลกะรน ขอเเรียนเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.ณ วัดกิตติสังฆาราม (วัดกะตะ)และ เวลา 10.30 น. ณ วัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) (หน่วยงาน :3)(วันที่ :28 มิ.ย. 2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (หน่วยงาน :5)(วันที่ :28 มิ.ย. 2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2559 (หน่วยงาน :2)(วันที่ :28 มิ.ย. 2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศอำเภอถลาง เรื่อง ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (หน่วยงาน :3)(วันที่ :28 มิ.ย. 2560)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลกะรน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา จำนวน 5 ตำแหน่ง 12 อัตรา (หน่วยงาน :9)(วันที่ :28 มิ.ย. 2560)