ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

หน่วยงาน : สถ.จ.ภูเก็ต
ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ


ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ประกาศตราสัญลักษณ์พระราชทาน พร้อมเชิญชาวบ้านประดับธงเหลืองเฉลิมพระเกียรติ

         วันนี้ (4 พ.ค.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 แถลงข่าวตราสัญลักษณ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดแบบตราสัญลักษณ์ ซึ่งถือเป็นการประกาศตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นทางการ
        
         ทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป พร้อมกันประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ และประดับตราสัญลักษณ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 สำหรับผืนผ้าของธงตราสัญลักษณ์ต้องเป็นสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนผู้ที่จัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ และมีความประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับ ให้แจ้งความประสงค์ไปที่คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


หน่วยงาน: สถ.จ.ภูเก็ต
วันที่ 15 ก.ย. 2554

ข่าวสารอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.เชิงทะเล เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำแบบมีฝาปิด (บางส่วน) ซอยบางเทา ๑๓ หมู่ ๒ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ครังที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน :3)(วันที่ :23 ก.ค. 2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.เชิงทะเล เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำแบบมีฝาปิด (บางส่วน) ซอยบางเทา ๑๓ หมู่ที่ ๒ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงาน :4)(วันที่ :23 ก.ค. 2557)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (หน่วยงาน :9)(วันที่ :23 ก.ค. 2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศฯ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อหินคลุก จำนวน ๑,๒๙๐ ลูกบาศก์เมตร (หน่วยงาน :15)(วันที่ :23 ก.ค. 2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (หน่วยงาน :12)(วันที่ :23 ก.ค. 2557)